Personal

Skolledning

Huvudman

Tomas Olsson

---

Rektor

Eleonora Eriksson

Övergripande pedagogisk ledning, personalansvar, skolutveckling

Biträdande rektor

Johan Eriksson

Kvalitetsfrågor, skolutveckling, personalutveckling
Kansli

Skoladministratör

Malin Bille

Studie- & Yrkesvägledare. Elevadministration, samordning av modersmålsundervisning

Skoladministratör

Evelina Alfredsson

Lokalfrågor, kurslitteratur, samordning av studentavslutning och mässor, elevadministration
Lärare

Samhällsarbetslaget


Jonathan Åström

Arbetslagsledare. Undervisar i svenska som andraspråk och filosofi.

---


Andrea Dahlgren

Undervisar i samhällskunskap, geografi och ledarskap & organisation.

---


Alejandro Munoz

Undervisar i matematik.

---


Sofia Kask

Undervisar i religion och historia.

---


Love Lellep

Undervisar i svenska som andraspråk, kommunikation och franska.

---


Evelina Dahlstrand

Undervisar i sociologi, historia, internationella relationer.

---


Daniel Eriksson

Undervisar i idrott & hälsa.


Ekonomiarbetslaget


Maria Wiberg

Arbetslagsledare. Undervisar i samhällskunskap, sociologi och psykologi.

---


Malin Blomström

Undervisar i engelska.

---


Sarah Nyangena

Undervisar i företagsekonomi och entreprenörskap.

---


Julie Nilsson

Undervisar i biologi och naturkunskap.

---


Johanna Ljungek

Undervisar i svenska och svenska som andraspråk.

---


Naturarbetslaget


Hanna Bremberg

Arbetslagsledare. Undervisar i engelska och samhällskunskap.

---


Daniel Farkas

Undervisar i kemi och naturkunskap.

---


Oskar Wagnås

Undervisar i matematik.

---


Linnéa Svensk

Undervisar i fysik och matematik.

---


Jacob Liljedahl

Undervisar i fysik och matematik.

---


Teknikarbetslaget


Linda Callstam

Arbetslagsledare. Undervisar i matematik.

---


Mattias Bärebring

Undervisar i matematik.

---


Rickard Johansson

Undervisar i teknik och datorteknik.

---


Kajsa Erikson

Resurspedagog. Undervisar i engelska.

---


Tina Lenne

Undervisar i svenska och bild & form.

---


Felix Adolfsson

Undervisar i entreprenörsskap, filosofi, rätten & samhället och hållbart samhällsbyggande.

---


Maja Bolin

Föräldraledig.

---

Elevhälsa

Kurator/skolvärd

Sandra Chi

Sandra Chi är GTIs kurator och skolvärd. Hennes rum finns på våning 2, vid sal 5.

0709-682957 /


Skolsköterska

Nina Flodin

Nina har sitt rum på våning 2. Hon finns på skolan på måndag-onsdag varje vecka.

0706-073727 /
Övriga lärare


Angela Swan

Undervisar i spanska.Stephan Hanner

Undervisar i tyska.Helga Gudmundsdottir

Undervisar i webbutveckling.
Övrig personal

Talang Café och Restaurang

Camilla Magnusson:

031 - 13 98 70a