Elev

Ledighet

Ansökan lämnas in senast en vecka innan den planerade ledigheten för att godkännas av rektorn. Om ansökan inte beviljas meddelar skolan eleven/ vårdnadshavaren inom 2 dagar.

För elever som inte fyllt 18 år ska vårdnadshavare alltid underteckna ledighetsansökan.


Ledighetsansökan för elev under 18 år
Ledighetsansökan för elev över 18 år